OUR MANIFESTO

فرهنگ ما در مردم ما محکم است – در چه کسی هستیم و آنچه که ما باور داریم. ما به کار تیمی، حمایت و تشویق ایده های جدید و تلاش برای بودن و انجام بهتر روزمره اعتقاد داریم. همه ما از پس زمینه های مختلف می آیند و همه ما مجموعه های مهارتی منحصر به فرد و چارچوب خلاقانه خودمان را داریم. ما با هم ثروت عظیمی از دانش و اشتیاق به عکاسی را به اشتراک می گذاریم. ما متصدیان و سازندگان زیباترین تصاویر بی انتها هستیم. ما با هم بهتريم .

ما از تمام لحظات بين قدرداني ميکنيم لحظاتی که همه سر و صداها را فراموش می کنید، لحظاتی که مجبور یا مطرح نیستند. ما به اين اعتقاد داريم که باعث نميشيم نما نشيم

ما مدافعان پرشور دانش و آموزش مشترک هستیم. به همین دلیل است که ما با دقت دست انتخاب و با دقت آموزش تمام عکاسان ما. هر یک از اعضای تیم خود را به ارمغان می آورد دانش والول و مهارت خلاق مجموعه ای به تیم.

ما تلاش برای گرفتن لحظات ارگانیک و احساسات واقعی خام از یک روز عروسی.

ما سازندگان ظریف ، سرمقاله سبک و مجله شایسته تصاویر عروسی. هر تصویر با تعادل قابل توجه توجه خلاق به جزئیات و سبک عکس روزنامه نگاری ساخته شده است.

اسکرول به بالا