عکاسی عروسی

سفارش عکاسی عروسی

عکاسی رئال عروسی چیست؟ بررسی سبک عکاسی رئال که بسیار هم ترند شده

عکاسی رئال از سال ها پیش بوده است ولی از عکاسی رئال عروسی زمان زیادی نمیگذره. این عکاسی به صورتی نیست که ژست مشخصی داشته باشه. بیشتر حالت واقعی افراد در شرایط های مختلف است. زاویه مناسب عکاسی را با توجه به نور و ژست سوژه انتخاب کنید و عکاسی کنید.

اسکرول به بالا